Het koor

Muziek leeft, cultuur leeft

De geschiedenis van het koor gaat terug tot 1880. In dat jaar werd de afdeling Schiedam van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst opgericht. De huidige opzet met een vierstemmig koor van 30 tot 40 leden dateert uit 1966. In 2010 sloten we met de uitvoering van de Hohe Messe van Bach een meer dan tien jaar durende samenwerking met dirigent Anneke Huitink af. Na een interessant half jaar met tijdelijk dirigent Albert-Jan Roelofs staat het koor sinds 2011 onder leiding van Willem Blonk. Met hem aan het roer heeft Toonkunstkoor Schiedam inmiddels enkele inspirerende bijdragen geleverd aan het culturele leven van Schiedam en daarbuiten. Via ons Toonkunst Concertarchief krijgt u een indruk van onze uitgevoerde werken sinds 1998: