Het koor

 

Toonkunstkoor Schiedam is na 58 jaar nog steeds een levendig en enthousiast

koor dat met veel plezier jaarlijks een aantal concerten geeft met gevarieerde

programma’s. 

Het koor staat onder de bezielende leiding van dirigent Ardjoena Soerjadi en

repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Dorpskerk in

Schiedam Kethel.

Waar in de afgelopen jaren diverse koren ophielden te bestaan, meestal door

afnemend ledenaantal, kon Toonkunstkoor Schiedam daarentegen nieuwe leden

verwelkomen. En waar veel koren “vergrijzen”, vinden jonge(re) zangers juist de

weg naar ons koor!

Daar zijn wij vanzelfsprekend heel blij mee. Maar we zouden nog wel graag enkele tenoren en bassen toevoegen aan ons ledenbestand.

 


We maken van muziek een belevenis

ZINGT U MEE ?

 

Kijk voor informatie over een lidmaatschap op de pagina’s “Ledeninfo” en “Lid worden”.

U kunt contact opnemen met Sjany de Boom, de secretaris van het koor,

via secretaris@toonkunstkoorschiedam.nl 


Vriend worden van Toonkunstkoor Schiedam kan ook!

U helpt ons met uw jaarlijkse bijdrage om onze muzikale dromen ook in de toekomst waar te maken. Kijkt u voor meer informatie op de pagina “Vriend worden”.