Met een daverende uitvoering van Rossini's Petite Messe Solennelle hebben Koor en dirigent Willem Blonk op 16 november 2019 afscheid van elkaar genomen na een vruchtbare samenwerking van 8 jaar. Bericht over een nieuwe dirigent volgt.

 

DIRIGENT

Willem Blonk


Per 1 januari 2011 is Willem Blonk dirigent van Toonkunstkoor Schiedam.

Willem Blonk werd in 1956 in Woerden geboren.
Op 17-jarige leeftijd ging hij aan de Technische Hogeschool in Delft Scheepsbouwkunde studeren. Tegelijk nam hij aan de Stedelijke Muziekschool orgellessen en werd hij op allerlei manieren bestuurlijk en muzikaal aktief binnen de studentenwereld. 
Na enkele jaren gooide hij het roer om en ging, na ook theologie overwogen te hebben, muziek studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Al bij zijn toelatingsexamen werd hem aangeraden zich vooral in de breedte te ontwikkelen.
Hij legde de volgende hoofdvak-examens af: Schoolmuziek in 1983, Kerkmuziek in 1984 en hoofdvak Orgel bij Johann Th. Lemckert in 1985. Bijvakken waren o.a. piano, zang, blokfluit, directie en arrangeren. Daarna behaalde hij tevens het Praktijkdiploma Koordirectie.

Direct in zijn eindexamenjaar gaf hij een aantal uitvoeringen van Bachs Grote Orgelmis. Hij speelde o.a. in de Laurenskerk te Rotterdam, de Oude kerk in Delft en de Haarlemse Bavo. Hij maakte als organist concertreizen naar Duitsland en Polen en ontplooide zich ook vanaf 1986 in de maandelijkse concertcyclus van Open Hof in Rotterdam.

Hij bleef met grote regelmaat nieuwe muziek schrijven. Opdrachten kreeg hij behalve van zijn eigen kerkelijke gemeente, o.a. van diverse uitgevers, de Vrije Universiteit, het KCL en de PKN. Zijn muziek wordt gekenmerkt door de uitvoerbaarheid door amateurs. Veel ervan is gepubliceerd, op cd verschenen en op radio en televisie door amateurkoren uitgevoerd. Voor het project Hoop van alle volken nam hij wereldmuziek op cd op en schreef hij begeleidingsarrangementen.

Als schrijver over muzikale onderwerpen heeft hij zich vooral ontplooid in de bladen Vocaal en ZING. Hij was vanaf het begin bij ZING betrokken en, is sinds 1994 redacteur van Vocaal en sinds 2007 van het kerkmuziekblad Continuo. Hij schreef hoofdstukken in diverse boeken over vieren en muziek maken met kinderen en jongeren en tevens cd-boekjes. Hij is lid van de Projectgroep Vieren, uitgaande van de landelijke Raad van Kerken en van de redactionele werkgroep 'Nieuwe Nederlandse liederen' voor het Liedboek 2012.

Momenteel is Willem Blonk tevens cantor-organist van de Open Hof in Rotterdam-Ommoord en dirigent van het oecumenisch ouderenkoor Open Hof.